SIK KULLANILAN
ANA SAYFA YAP

Friday, 19 September 2014
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Üye Girişi
Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası - DİĞER BİLİMSEL YAYINLAR Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
 
 


Ana Menü
Anasayfa
Yayınlar
On-Line Sipariş
Diğer Bilimsel Yayınlar
Forum
Resim ve Şiir
Ziyaretci Defteri
Arama
Basında Yedi Kubbe
KÖŞE YAZILARI
Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası - DİĞER BİLİMSEL YAYINLAR

Prof.Dr.
Zekeriya KİTAPÇI

Köşe Yazılarım
Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası - DİĞER BİLİMSEL YAYINLAR

Anasayfa arrow Diğer Bilimsel Yayınlar

Tele SİPARİŞ 0 332 350 82 96 0535 225 83 28
Advertisement
Duyuru ve Kampanyalar
DİĞER BİLİMSEL YAYINLAR

MAKALELER

Zekeriya KİTAPÇI, İslâm'ın İlk Devirlerinde Arap Şehirlerinde Yerleştirilen İlk Türkler, Türk Kültürü, Aylık Dergi, Şubat, 1972, X, s.112.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk'ün Kara Kartalı İstanbul Surları Üzerinde, Bayrak, Aylık Dergi, Temmuz, 1972, Sayı 13.

Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin İslâm Tarihindeki Yeri-I-, Diyanet Dergisi, Eylül-Ekim, Cilt:XI, 1972, sayı 5.

Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin İslâm Tarihindeki Yeri -II-, Diyanet Dergisi, Kasım-Aralık, Cilt:XI, 1972, sayı 6.

Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri Ticari ve Siyasi İlişkiler, Türk Dünyası Araştırmaları, No.77, Nisan, 1977.

Zekeriya KİTAPÇI, Nijerya'da İslamiyet’in Yayılışı, Milli Kültür, 1, No.2, Şubat, 1977, Ankara.

Zekeriya KİTAPÇI, Buhara'da İslamiyet’in Yayılışı, Milli Kültür, No.1, Nisan, 1977, Ankara, s.1.

Zekeriya KİTAPÇI, The Early Turks in the Muslim Countries, T. Okiçi Armağanı, Ankara, 1978, s.86-95.

Zekeriya KİTAPÇI, Siyah Kıta Afrika'da İslâmiyet, Nesil, II, No:2, Eylül, 1978.

Zekeriya KİTAPÇI, İslâm Gerçeği ve Bulgaristan Türkleri Soykırımı Meselesi, Diyanet Dergisi, Üç aylık Dergi, Cilt XXII, Sayı 1.

Zekeriya KİTAPÇI, İlk Türk Arap Münasebetlerinin Ekonomik Anatomisi, Atatürk Üniversitesi Kuruluşunun XX. Yılı Armağanı Kitabı, Ankara 1978, IV, s.3-19.

Zekeriya KİTAPÇI, “Müslüman Arap Ordularında Çarpışan ilk Türkler” Diyanet Dergisi cilt XII, sayı 4, s.239-244

Zekeriya KİTAPÇI, “Sosyal, Siyasî ve Dinî Yönleri ile İslam Fetihleri Sırasında Aşağı Türkistan (I)”, Diyanet Dergisi, cilt 17, sayı 5, 1978, s.283.

Zekeriya KİTAPÇI, Arapları Türk Yurtlarını Fethe Zorlayan Amiller, Diyanet Dergisi, XVII, No. 6, Kasım-Aralık, Ankara, 1979

Zekeriya KİTAPÇI, The First Challnege of the Turks Against the Arabs in the Oxus Vally According to the Narration of at-Taberi, Ord. Prof. İ. H. Uzunçarşılı Hatıra Sayısı, İst. Ün.,Tarih Dergisi, İstanbul Mart 1979, sayı 332, s.897.

Zekeriya KİTAPÇI, The First Challenge of the Turks Againts the Araps, Tarih Dergisi, Sayı XXXII, İstanbul, 1979, s.898vd.

Zekeriya KİTAPÇI, Semerkant'ta İslamiyet’in Yayılışı, Türk Dünyası Araştırmaları, No. 25, Ağustos 1983, s.109-135

Zekeriya KİTAPÇI, Orta Asya Arap Fetihlerinin Sosyal ve Dini Karakteri, Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık 1984, sayı 33.

Zekeriya KİTAPÇI, Tarih Objektifinde Hz. Peygamberin Hadisleri ve Türkler, BELLETEN Dergisi, Cilt: XLVIII, Sayı: 191,192, Yıl: 1984 Temmuz-Ekim.

Zekeriya KİTAPÇI, Orta Doğu ve Türkler Sosyal siyasi ve Dini Durum, Belgelerle Türk Tarihi, Nisan 1986, sayı 14.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk İslâm Tarihinin Meseleleri, Belgelerle Türk Tarihi, Nisan 1986, sayı 15.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk İslâm Tarihinin Meseleleri, Belgelerle Türk Tarihi, Haziran 1986, sayı 16.

Zekeriya KİTAPÇI, Arap Şehirlerine Yerleştirilen İlk Türkler, Türk Kültürü, Sayı 112, s.211.

Zekeriya KİTAPÇI, Atatürk ve Tarih Boyunca Türklerde Milli Hakimiyet Duygusu, Milli Kültür, Üç Aylık Dergi, Mayıs, 1986, sayı 53.

Zekeriya KİTAPÇI, Afrika'da Aç İnsanların Dramının Perde Arkası, Zafer, Aylık Dergi, Mart 1987, sayı 123.

Zekeriya KİTAPÇI, Atatürk ve Milli Hâkimiyet, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 1987, s.1

Zekeriya KİTAPÇI, Enver Paşa'nın hanımına Yazdığı Son Mektubu ve Atatürk, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1987, sayı 4.

Zekeriya KİTAPÇI, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey için Bağdat'ta Yapılan Muhteşem Hilafet Merasiminin 920. Yılı ve Bağdat'ın Bugünkü Acıklı Durumu, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Mart 1987, sayı 3.

Zekeriya KİTAPÇI, Yavuz Sultan Selim Hanın Mısır'a Gireceğini Çok Daha Önce Haber Veren Eski Bir Mısır Kitabesi, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Eylül 1987, sayı 9.

Zekeriya KİTAPÇI, Orta Asya Mahalli Türk Hükümdar ve Aristokratları arasında İslamiyet: İlk Müslüman Türk Hükümdarları (Emeviler Devri) (1 harita ile birlikte), BELLETEN Dergisi, Cilt: II, Sayı: 201, Yıl: 1987 Aralık.

Zekeriya KİTAPÇI, Doğu Anadolu ve Fırat Havzasının Türk-İslâm Tarih ve medeniyetindeki Önemi, Milli Kültür, Üç Aylık Dergi, Mart, 1988, sayı 60.

Zekeriya KİTAPÇI, Alparslan ve Atatürk Malazgirt ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri İki Zaferin Kader Sırları Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı:20, Sayfa:3-10, Ağustos 1988

Zekeriya KİTAPÇI, Mürşidü’d-Talibinin Yeni Bulunan Yazma Bir Nüshası Üzerine, Diyanet Dergisi, Nisan, Mayıs, Haziran, XXIV, s.2, 1988.

Zekeriya KİTAPÇI, Orta Doğuda Türk Hâkimiyetinin Siyasi ve Dini Yönlerden Değerlendirilmesi, Belgelerle Türk Tarihi, Ocak 1989, sayı 47.

Zekeriya KİTAPÇI, Türkistan ve Orta Asya Türk Tarihi, Türkistan, Üç Aylık Dergi, 1989, sayı 6.

Zekeriya KİTAPÇI, Tarih Objektifinde Maveraü'n-Nehr veya Aşağı Türkistan'ın Türklüğü Meselesine Umumi Bir Bakış, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mayıs 1989, sayı 29.

Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlı Türkleri, Afrika ve Emperyalizm, Türk Dünyası Tarih dergisi, Şubat 1990, Sayı 38, s. 14.

Zekeriya KİTAPÇI, Afrika-Osmanlılar-Emperyalizm ve Afrika'da Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Şubat 1990, sayı 38.

Zekeriya KİTAPÇI, Körfez Krizinin Tarihi Kökleri ve Ortadoğu'nun Önemi, Türk Yurdu, Mart, 1991, sayı 21.

Zekeriya KİTAPÇI, İnönü Savaşlarının Sosyal ve Siyâsi Sonuçları, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Nisan, 1991, sayı 52.

Zekeriya KİTAPÇI, Bir Kaç Çizgi İle Kâzım Karabekir Paşanın Çelikleşmiş Şahsiyeti, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Haziran, 1991, sayı 54

Zekeriya KİTAPÇI, Asrın Olayı, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Halife El-Kâim’in Kızı Seyyide İle Evlenmesi ve Bazı Tarihî Gerçekler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1. Sayı, Kasım 1994, s. 13-42.

Zekeriya KİTAPÇI, Hz. Peygamberin Gaza ve Cihad seferlerinde kullandığı Türk Çadırı: Kubbetün Türkiyetün, Tarih ve Medeniyet, Şubat 1996, Sayı 24, s.33-36.

Zekeriya KİTAPÇI, İslâmiyet'in Asya Türk Medeniyetinin Beşiği Semerkant ve Havalisinde İlk Yayılışı, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:25, s.109-135

Zekeriya KİTAPÇI, Kuteybe B. Müslim Devrinde Aşağı Türkistan’ın Diğer Şehirlerinde İslâmiyet, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:29, s.52-71.

Zekeriya KİTAPÇI, Orta Asya Arap Fetihlerinin Sosyal ve Dini Karakterleri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 33, s.141-169.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk Tarihinin İslâm Tarihi ile Birleşmesi ve Bütünleşmesi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:40, s.157-182.

Zekeriya KİTAPÇI, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:43, s.1-109.

Zekeriya KİTAPÇI, Abbasi Hilâfetinde Örnek Bir Türk Anası: ŞAĞAP HATUN (Doğ. H. 264/Öl.321/933), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 70, s.1-63.

Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlı Sultanlarının XVII. Asırda Orta Afrika Ülkeleri ile Askeri Ticari ve Siyasi İlişkileri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 77, s. 117-135.

Zekeriya KİTAPÇI, Melike Selçuka Hatun ve Türk Milli Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 82, s.103-146

Zekeriya KİTAPÇI, Hz. Peygamber’in Hadislerine Göre Türkler ’in Orta Doğu Misyonu ve Bağdat’ta İlk Türkler, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 100, s.169-184.

Zekeriya KİTAPÇI, Abbasîlerin Gelişme Ve Yükselme Devrinde Türkistan'da İslâmiyet, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 133 (2001), s.9-24

Zekeriya KİTAPÇI, Hz. Peygamber’in Hadislerine Göre Gazneli Mahmud ve Onun Hind Seferleri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 137, s.201-214.

Zekeriya KİTAPÇI, Hz. Muhammed’in Külli Risalet Davasında Müslüman Türklerin Manevi Yeri Hadiselerin Ortaya Koyduğu Bazı Gerçekler, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 141, s.71-81.

Zekeriya KİTAPÇI, Dinler Arası Mücadelede Turfan Uygurları Çin Elçisi Wang Yande ve İslâm Gerçeği, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:146, s.143-164.

Zekeriya KİTAPÇI, Hazarlar Hakkında Yeni Tarihi Gerçekler, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:155, s.111-164.

Zekeriya KİTAPÇI, Başkurt Türk boyları arasında İslamiyet. Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 157, Ocak 2000, s.57-63.

Zekeriya KİTAPÇI, Huttal Türk Beyliği ve Sabbal İşbara'nın Müslüman Olması, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 184, Nisan 2002, s.45.

Zekeriya KİTAPÇI, Hz. Peygamberin Hadislerinde HAZARLAR, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 2002/05-185 Mayıs, 2002, s.38-42

Zekeriya KİTAPÇI, Tarih Objektifinde Talas Savaşı, Türklerin Müslüman Olmaları Meselesi, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 2002/2-182 Şubat 2002, s.38-41

Zekeriya KİTAPÇI, Müslüman Türk erde hadislerle sembolleşen kızıl elma ülküsü, Tarih ve Düşünce, Ağustos 2003, Sayı 7, s.22-28.

Zekeriya KİTAPÇI, Ötüken Uygurları Arasında İslâmiyet, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:145, Temmuz-Ağustos 2003, s.9-38

Zekeriya KİTAPÇI, Mahmud El-Kaşgari ve Divanü Lugati't-Türk'ün yeniden keşfi-I-: Türk cihan hakimiyetine giden yolda Kaşgarlı Mahmud, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 203, Kasım 2003, s.45-49.

Zekeriya KİTAPÇI, Mahmud El-Kaşgari ve Divanü Lugati't-Türk'ün yeniden keşfi-II-: Türk cihan hakimiyetine giden yolda Kaşgarlı Mahmud, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 204, Aralık 2003, s.21-24.

Zekeriya KİTAPÇI, Mahmud El-Kaşgari ve Divanü Lugati't-Türk'ün yeniden keşfi-III- , Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 205, Ocak 2004, s.52-56.

Zekeriya KİTAPÇI, Türklüğe Giden Yolda El-Câhız ve Fezailü'l-Etrak-Türklerin Yücelikleri -I-, Asrın En Büyük Türkoloğu Arap İran Milli Şuuru Karşısında, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 2004/Şubat- Sayı: 206, s.40-45

Zekeriya KİTAPÇI, Türklüğe giden yolda el-Cahız ve Fezailü'l-Etrak- Türklerin yücelikleri -II-: Asrın en büyük Türkoloğu Arap İran milli şuuru karşısında, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 207, Mart 2004, s. 45-48.

Zekeriya KİTAPÇI, Türklüğe giden yolda el-Cahız ve Fezailü'l-Etrak- Türklerin yücelikleri-III-: Asrın en büyük Türkoloğu Arap İran milli şuuru karşısında, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 208, Nisan 2004, s.44-48

Zekeriya KİTAPÇI, Ortaçağ İslam Dünyasında Türk Milliyetçiliği Bayraktarı Feth B. Hakan Bilge Devlet Adamı Hilafet Camiasında Türk Varlığının Yeni Temsilcisi -I-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 2004/Mayıs- Sayı: 209, s.18-22

Zekeriya KİTAPÇI, Ortaçağ İslâm Dünyasında Türk Milliyetçiliği Bayraktarı: Feth B. Hakan Bilge Devlet Adamı Hilafet Camiasında Türk Varlığının Yeni Temsilcisi -II-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 2004/Haziran/Sayı: 210. s.53-56.

Zekeriya KİTAPÇI, Ortaçağ İslâm Dünyasında Türk Milliyetçiliği Bayraktarı: Feth B. Hakan Bilge Devlet Adamı Hilafet Camiasında Türk Varlığının Yeni Temsilcisi -III-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, 2004/Temmuz/Sayı: 211, s.40-42

Zekeriya KİTAPÇI, Uygur Müslümanlığının tarih objektifinden genel bir değerlendirilme, Gökbayrak, 11 (60), Temmuz-Ağustos 2004, s. 8-10.

Zekeriya KİTAPÇI, Azerbaycan'da İslâmiyet -I-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:219, Mart 2005, s.17-23

Zekeriya KİTAPÇI, Azerbaycan'da İslâmiyet -II-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:220 Nisan 2005, s.17-23

Zekeriya KİTAPÇI, Azerbaycan'da İslâmiyet -III-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:221 Mayıs 2005, s.50-53

Zekeriya KİTAPÇI, Azerbaycan'da İslâmiyet -IV-, İslâm Hidâyet Güneşi Azerbaycan Topraklarında, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:222 Haziran 2005, s.20-23

Zekeriya KİTAPÇI, Azerbaycan'da İslâmiyet -V-, İslâm Hidâyet Güneşi Azerbaycan Topraklarında, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:223 Temmuz 2005, s.49-57

Zekeriya KİTAPÇI, Harzem Türk Yurtlarında İslâmiyet -I- , Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:229, Ocak 2006, s.22-27

Zekeriya KİTAPÇI, Harzem Türk Yurtlarında İslâmiyet -II-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:230 Nisan 2006, s.60

Zekeriya KİTAPÇI, Harzem Türk Yurtlarında İslâmiyet -III-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:231 Mart 2006, s.60

Zekeriya KİTAPÇI, Harzem Türk Yurtlarında İslâmiyet -IV-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:232 Nisan 2006, s.61

Zekeriya KİTAPÇI, Turan Yurdu ve Türk Medeniyetinin Şahlanışı -l-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 260, Ağustos 2008, s.37.

Zekeriya KİTAPÇI, Turan Yurdu ve Türk Medeniyetinin Şahlanışı -ll-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 261, Eylül 2008, s.36.

Zekeriya KİTAPÇI, Turan Yurdu ve Türk Medeniyetinin Şahlanışı -lll-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 262, Ekim 2008, s.28.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk Dilinin Arapça ve Farsça Karşısındaki Altın Devri -l-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 268, Nisan 2009, s.53.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk Dilinin Arapça ve Farsça Karşısındaki Altın Devri -ll-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 269, Mayıs 2009, s.55.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk Dilinin Arapça ve Farsça Karşısındaki Altın Devri -lll-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 270, Haziran 2009, s.55.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk Dilinin Arapça ve Farsça Karşısındaki Altın Devri -lV-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 271, Temmuz 2009, s.61.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk Dilinin Arapça ve Farsça Karşısındaki Altın Devri -V-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 272, Ağustos 2009, s.52.

Zekeriya KİTAPÇI, Türk Dilinin Arapça ve Farsça Karşısındaki Altın Devri -Vl-, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 273, Eylül 2009, s.57.

Zekeriya KİTAPÇI, Hazarların Müslümanlığı ve Zorba Yahudi Tarihçileri, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:289, Ocak 2011, s.22.

 Zekeriya KİTAPÇI, Kuran-ı Kerim Zul’lkarneyn ve Oğuz Han’ın Tarihi Şahsiyetinin Yeniden Keşfi, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:300, Aralık 2011, s.81.

DİĞER BASILAN KİTAPLAR

Zekeriya KİTAPÇI, et-Türk fi Müellefati'l-Cahız, Beyrut, 1972 (Doktora Tezi).

Zekeriya KİTAPÇI, Bediüzzaman Said Nursi ve Anadolu İman Hareketi Kuvayı Milliye Ruhunun Yeniden Ayağa Kalkması, Konya, 1989.

  

BİLDİRİ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Orta Asya Arap Fetihlerinin Sosyal ve Dini Karakteri, V. Mili Türkoloji Kongresi, İstanbul, 26-30 Eylül 1984.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, İslam Gerçeği ve Bulgaristan Türkleri Soykırım Meselesi, “Türk Dünyasının Meseleleri ve Bulgaristan Türkleri Sempozyumu”, Elazığ, 29-30 Nisan 1985.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri Ticari ve Siyasi İlişkiler, Uluslar arası 1071-1925 Türkiye; Sosyal, Ekonomik ve siyasi durum Sempozyumu”, Almanya, 1-4 Ağustos 1986.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Atatürk’te Milli Birlik-Milli Hakimiyet Anlayışı ve Onun Tarihi Realiteleri, Atatürkçülük Sempozyumu, Siirt, 14-16 Eylül 1986.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, “Kaşgarlı Mahmut’taki Türklük Realitesi ve Onu Yetiştiren Kaşgar Uygur Çevresi”, “KAŞGARLI MAHMUT VE DOĞU TÜRKİSTAN” SEMPOZYUMU, 15-16 Aralık 2006, İstanbul

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, “Arap Ordularında İlk Türkler ve Emevi Halifelerinin Şam’da Türk Uluları İle İlişkileri”, “KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE TARİHİ SÜREÇTE BİLAD-I ŞAM (SURİYE-FİLİSTİN-ÜRDÜN-LÜBNAN) VE TÜRKİYE (ANADOLU) ARASINDA MÜŞTEREK MEDENİYETİN KAYNAKLARI” SEMPOZYUMU, Şam, 24-28 Nisan 2005.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Arap Dili ve Edebiyatının Harzemdeki İlk Türk İslami tarafından Öncüleri ve Onların Arap Dilinin Gelişmesine Yaptıkları Büyük Hizmetler, Rabiatü’l- Alem el-Islami “Orta Asya Müslümanlığı ve Onların İslam Medeniyetindeki Yeri” World Muslim Congress. (Arapça olarak sunulmuştur). Bişkek, 5-8 Eylül 2006.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Medine İslam Devleti ve Devlet Kuran İlk Peygamber Olarak Hz. Muhammedin Yüce Şahsiyeti, FAS Mağrib Kırallık Şark araştırmaları Kurumunun Tatvan’da düzenlediği “Kutlu doğum Haftası Dolayısıyla Hz. Peygamberin Yüce Şahsiyeti Kongresi”, Tatvan, 10-12 Nisan 2006.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Hz. Peygamberin Hadisleri ışında Müslüman Türk Milleti ve onun ilahi Ortadoğu misyonu, Yeni Osmanlılar Derneği Adana Şubesi Kültür etkinliği, 8 Nisan 2007.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Orta Asya Müslümanlığının Altın Devrine Giden Yolda Yeni Özbek Hanlar Devri, ISESKO tarafından “Uluslararası Özbekistan; Ulema ve İslam Dünyasının Büyük Mütefekkirlerinin Öz yurdu Kongresi”, (Arapça olarak sunulmuştur). Semerkant ve Buhara, 13-14 Kasım 2007.

 

ANSİKLOPEDİ VE KİTAP BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri, Ticâri ve Siyasi İlişkiler, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt I, Yeni Türkiye Yayınları [s.411].

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin Müslüman Oluşu, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/genel_ana.php).

  

GAZETE YAZILARI

Zekeriya KİTAPÇI, Afrika'da İslamiyet, Tercüman Gazetesi, 23 Ağustos 1978.

Zekeriya KİTAPÇI, Afrika’da Misyoner Faaliyetleri ve İslamiyet, Bayrak Gazetesi, 1 Ocak 1985.

Zekeriya KİTAPÇI, Nijerya'da İslâmiyet ve Hıristiyanlık Mücadelesi, Türkiye Gazetesi, 02-03-04-05-06-07-08.01.1985 tarihli nüshalarında yayınlanmıştır.

Zekeriya KİTAPÇI, Fakir Fukara Fonu ve İslam’da Sosyal Adalet, Türkiye (Günlük Gazete), 9 Aralık 1986.

Zekeriya KİTAPÇI, Kadim Osmanlı Politikası ve Afrika’ya Yapılan Türk Yardımının Tarihi Misyonu, Türkiye Gazetesi, 11 Mart 1987.

Zekeriya KİTAPÇI, Türkiye’nin Orta Doğu Politikası ve Bazı Temel Gerçekler, Yeni Asya (Günlük Gazete), 26-27-28 Ocak 1994.

Zekeriya KİTAPÇI, Türkiye’nin Yeni Orta Asya Politikası ve Temel Bazı Gerçekler, Türkeli (Haftalık Gazete), 25 Ekim, 01-08-15-22-29 Kasım 1996 tarihli sayılarında yayınlanmıştır.

Zekeriya KİTAPÇI, Müslüman Türkün İslami Şahsiyetini Mutlaka Ayağa Kaldırmalıyız, Türkeli (Haftalık Gazete), 1 Kasım 1996.

 
Anketler
Türkler Nasıl Müslüman Oldu konusunda Yazarın Görüşlerine katılıyor musunuz ?
 
Kimler On-Line
Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası - DİĞER BİLİMSEL YAYINLAR 4 Ziyaretçi, 0 Üye
Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Resmi Web Sayfası - DİĞER BİLİMSEL YAYINLAR
[Okuyucu Soru, Cevap, Öneri ve Görüşleri] Mehmet Kara- İMAM HATİPLİLER VE BEDİÜZZAMAN Gönderen: hkitapci Eylül 13, 2012, 08:11:25 pm
[Okuyucu Soru, Cevap, Öneri ve Görüşleri] Mahmut Tekin- SURİYE ÇAĞRIŞIMLARI Gönderen: hkitapci Eylül 13, 2012, 08:08:33 pm
[Bilimsel Etkinlikler] Avrasya Bir Vakfı konferansı Mart 2010 Gönderen: hkitapci Ocak 15, 2012, 08:10:05 pm