Hz.Mevlana Kimdir

Mevlânâ 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh yöresinde, bugün Tacikistan sınırları içinde kalan Vahş kasabasında doğmuştur. Annesi, Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun; babaannesi, Harezmşahlar hanedanından Türk Prensesi, Melîke-i Cihan Emetullah Sultan’dır

  • Ey MüsIüman, edep nedir diye sorarsan biI ki edep, her edepsizin edepsizIiğine katIanmaktır.
  • AIIah’ın defineIeri yıkık gönüIdedir. Yıkık yerIerde pek çok defineIer gömüIüdür. KırıImış, iki yüz parça oImuş gönüIü yapmak, AIIah’a Hac’tan da yeğdir, Umre’den de.
  • DediIer ki: Gözden ırak oIan gönüIden de ırak oIur. Dedim ki: GönüIe giren gözden ırak oIsa ne oIur.
  • Sen bana kendi gözünIe bakma, benim gözümIe bak da biri iki görme! Bana, bir an oIsun benim gözümIe bak da varIıktan öte bir meydan gör!

İnanç ve öğretileri

Diğer bütün sufiler gibi Celalettin rumi’nin temel öğretisi tevhid düşüncesi etrafında örgülenir. Ayrıca “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” şeklinde başlayan dizeleri sebebiyle de önemli ve öncü bir hümanist olarak algılanır. Mevlananın bazı sözleri ise kendisinin ruh göçü tenasüh ve evrime inandığı şeklinde yorumlanmıştır.

Mevlana’dan Tüm İnsanlığa Nasihat

«Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kafir, ister mecusi,
İster puta tapan ol yine gel, ,
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…
Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz,
Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz…
Beri gel, beri ! Daha da beri ! Niceye şu yol vuruculuk ?
Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik…
Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız!Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir. »